Tag archive

περιοχή Natura 2000

Τήλος το αυτόνομο νησί

in Ecology by

H Τήλος είναι στο σύνολό της προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
Θα μπορέσει η Τήλος να αποτελέσει το πρώτο πραγματικά πράσινο νησί στη Μεσόγειο ;
Το πρόγραμμα TILOS στηρίζεται στην ενεργειακή αυτονόμηση και συγκεκριμένα σε ένα πρωτοπόρο υβριδικό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας προερχόμενης αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές.
Το πρόγραμμα έχει λάβει κατά τη φάση της αξιολόγησης την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 80 ανταγωνιστικά έργα και έτσι κατάφερε να ενταχθεί στο Horizon 2020, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την καινοτομία.
Στο νησί θα εγκατασταθεί υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας από μικρής κλίμακας ΑΠΕ (ένα μεσαίου μεγέθους φωτοβολταϊκό πάρκο και μια μικρή ανεμογεννήτρια) σε συνδυασμό με συσσωρευτές (μπαταρίες) που θα εξομαλύνουν τις διαφορές ανάμεσα στη μεταβλητή παραγωγή από τις ΑΠΕ και την πραγματική ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοίκων.
Πρώτη φορά παγκοσμίως θα δημιουργηθεί ένα έξυπνο, αυτόνομο νησιωτικό μικροδίκτυο που θα βασίζεται στην παρουσία υβριδικού σταθμού με συμμετοχή μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σύγχρονης τεχνολογίας συσσωρευτών, η λειτουργία του οποίου θα επικουρείται από την εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών διαχείρισης της ζήτησης.
Καθώς η Τήλος είναι στο σύνολό της προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπόνηση της σχετικής ορνιθολογικής μελέτης και αυτό διότι στην Τήλο κατοικούν μερικά σπάνια είδη πτηνών, όπως ο σπιζαετός.
spizaetos-2
 Στην Τήλο κατά την εποχή της άνοιξης αρωματικά βότανα καθώς και φυτικά είδη όλων των αντιπροσωπευτικών βιοτόπων κατακλύζουν το νησί. Παλιότερα, υπήρχαν στο νησί και δύο φυσικοί υγρότοποι, στη θέση Στόλους του Μεγάλου Χωριού και στα Λιβάδια, για τους οποίους υπάρχουν γραπτές αναφορές ήδη από τα ιστορικά χρόνια
Μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού και κυρίως της πανίδας και χλωρίδας τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η μακρόχρονη απομόνωσή τους από άλλους πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα την  δημιουργία πολλών ενδημικών μορφών με ιδιομορφίες, άξιες παρατήρησης και μελέτης. Οι νάνοι ελέφαντες αναπτύχθηκαν σε αυτό σε παλαιότερες εποχές καθώς η Τήλος είναι το πιο απομονωμένο νησί από τα γειτονικά του.
Ο θαλάσσιος κόσμος γύρω από το νησί της Τήλου είναι πάρα πολύ πλούσιος. Όσοι επισκεφτούν τον  βυθό θα συναντήσουν Stephanolepis diaspros (Γουρουνόψαρα), Lagocephalus spadiceusτο (ψάρι σκαντζόχοιρο). Επίσης σημαντική είναι η παρουσία του πολύ σπάνιου Mola mola (Φεγγαρόψαρου)
Πολλοί από τους οικοτόπους του νησιού περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ (αποτελούν τύπο προτεραιότητας για προστασία) ή/και στο Corine.
Go to Top