Οι μακροπρόθεσμες αναγεννητικές επιπτώσεις της άμεσης εφαρμογής γεωργικών αποβλήτων σε τροπικά ξηρά δάση

in Ecology by

Οι μέθοδοι αποκατάστασης των τροπικών δασών χαμηλού κόστους, ιδίως εκείνες που πλαισιώνονται από εταιρικές σχέσεις που προστατεύουν τις επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να αυξήσουν δραματικά την κλίμακα της αποκατάστασης των τροπικών δασών, προσφέροντας έτσι ποικίλα οφέλη για την κοινωνία και το οικοσύστημα.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως με αυτ’ην την διαδικασία επιτυγχάνεται η επιβράδυνσης της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας , καθώς και των κλιματικών αλλαγών. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα περιγράφονται οι μακροπρόθεσμες αναγεννητικές επιπτώσεις της άμεσης εφαρμογής γεωργικών αποβλήτων σε τροπικά ξηρά δάση.

Το 1998, στο πλαίσιο μιας καινοτόμου σύμβασης για τη διάθεση γεωργικών αποβλήτων, εκτιμήθηκαν 12.000 mg επεξεργασμένων φλοιών πορτοκαλιού και πολτού σε μια έκταση 3 εκτάρια πρώην βοσκοτόπων βοσκοτόπων με συμπαγή, βραχώδη εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Με βάση τη διαχείριση της γης και την υπερβόσκηση στην Area de Conservación Guanacaste, στη βορειοδυτική Κόστα Ρίκα.


Μετά από 16 χρόνια, το πειραματικό οικόπεδο έδειξε τριπλασιασμό του πλούτου των ξυλώδινων φυτικών ειδών, τριπλασιασμό της ομοιότητας των δένδρων (Shannon Index) και αύξηση κατά 176% της υπερκείμενης ξυλώδους βιομάζας. Η ημισφαιρική φωτογραφία έδειξε σημαντικές αυξήσεις στο κλείσιμο του θόλου στην περιοχή, όπου εφαρμόστηκαν τα γεωργικά απόβλητα συγκριτικά με την προηγούμενη κατάσταση της περιοχής. Η εναπόθεση αποβλήτων πορτοκαλιών (φλούδες, πολτός)παρουσίασε σημαντικά αυξημένα επίπεδα μακροθρεπτικών συστατικών εδάφους και σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά σε δείγματα που ελήφθησαν σε μια περίοδο μεταξύ 2 και 16 ετών μετά την αρχική εφαρμογή πορτοκαλί απορριμμάτων.

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για πολύτιμες συνέργειες μεταξύ της διάθεσης γεωργικών αποβλήτων και της αποκατάστασης των τροπικών δασών, καθώς και της δέσμευσης του άνθρακα.

…” Ήταν εντελώς γεμάτο με δέντρα και αμπέλια, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσα καν να δω το σημάδι μήκους 7 ποδιών με λαμπερά κίτρινα γράμματα που σημάδεψαν το χώρο, το οποίο ήταν μόνο λίγα μέτρα από το δρόμο “… αναφέρει ο Timothy L. H. Treuer,μεταπτυχιακός φοιτητής στο Princeton, ένας από τους δύο που συνέταξαν και υλοποίησαν την συγκεκριμένη μελέτη. …” Καταλήξαμε σε κάποιες πραγματικά ισχυρές μετρήσεις για να ποσοτικοποιήσουμε ακριβώς αυτό που συνέβει και να υποστηρίξουμε έμπρακτα αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εμφανιζόταν σε αυτό το σημείο επειδή οπτικά και μόνο παρατηρούσαμε πόσο εκπληκτική ήταν η διαφορά μεταξύ γονιμοποιημένων και μη γονιμοποιημένων περιοχών “…
…”Πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα παράγονται από εταιρείες, οι οποίες, για να είμαστε δίκαιοι, παράγουν απλώς τα πράγματα που χρειάζονται ή θέλουν οι άνθρωποι”… επισημαίνει ο δεύτερος συγγραφέας της μελέτης, David Wilcove. …”Αλλά ένα πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα μπορούν να ανακουφιστούν εάν ο ιδιωτικός τομέας και η περιβαλλοντική κοινότητα αποφαασίσουν να συνεργαστούν. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε πολλές περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουμε τα” υπολείμματα “από τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων καιεπαναφέρουμε τα τροπικά δάση.”…

These photos are not the original. Editing Sanchezguru

Source: onlinelibrary.wiley.com                                  Article: Low-cost agricultural waste accelerates tropical forest regeneration

Source: newatlas.com                                                     Article: The story of how discarded orange peels turbocharged a Costa Rican forest