Η υδραυλική ρωγμάτωση και το πόσιμο νερό

in Ecology by

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υδραυλικής ρωγμάτωσης επηρεάζουν όχι μόνο την χρήση της γης , την κατανάλωση νερού, τις εκπομπές μεθανίου, τις γενικές εκπομπές στον αέρα, αλλά και την ρύπανση των υδάτων. Ο τελευταίος αποτελεί έναν ιδιαίτερο κίνδυνο με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Έρευνες είναι σε εξέλιξη για να καθοριστεί εάν έχει επηρεαστεί η υγεία μας, ώστε να ληφθούν κανόνες και μέτρα για τις διαδικασίες ρύθμισης και ασφάλειας, η εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη με σημαντικές συνέπειες.

Η ηχορύπανση, η οποία προκαλείται από την υδραυλική ρωγμάτωση, μπορεί επίσης να επηρεάσει τους κατοίκους καθώς και την τοπική άγρια ζωή. Γεγονός αρκετά σημαντικό, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει προβληματίσει αρκετές περιβαλλοντολογικές ομάδες αλλά και διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αξιοσημείωτο είναι πώς τα υδραυλικά υγρά ρωγμάτωσης περιλαμβάνουν υποστηρικτικά μέσα και άλλες ουσίες, που μπορεί να εμπεριέχουν τοξικές χημικές ιδιότητες.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτά τα πρόσθετα έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζονται ως εμπορικά μυστικά από τις εταιρείες που τα χρησιμοποιούν. Η έλλειψη γνώσης για τις συγκεκριμένες χημικές ουσίες έχει περιπλέξει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης κινδύνου και μελέτης όσον αγορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας.

Σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές οι χημικές ουσίες πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι εφαρμογές τους αντιμετωπίζονται σαν μια ιδιαίτερη επικυνδυνότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και για το περιβάλλον.

Σημαντικό πρόβλημα για περιοχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού αποτελεί πλέον η κατανάλωση / χρήση νερού για την διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης. Εφόσον δεν έχουν γίνει, αλλά και εγκριθεί οι απαραίτητες μελέτες σχετικά με το γεγονός πως τα υπόγεια ύδατα μπορούν να μολυνθούν λόγω διαρροών (π.χ. μεθανίου) κατά την διαδικασία της ρωγμάτωσης. Μεγάλη προσοχή απαιτεί και η συντήρηση λάκκων απορριμμάτων, διότι απώλειες καταστροφικές για το περιβάλλον μπορούμε να έχουμε και από εκεί.


Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν ρυθμιστικά πλαίσια για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων του περιβάλλοντος και υγείας, που εργάζονται κάτω από την πίεση της βιομηχανίας από τη μία πλευρά, και από αντι-fracking ομάδες από την άλλη. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία προληπτική προσέγγιση έχει ευνοηθεί και η υδραυλική ρωγμάτωση έχει απαγορευτεί.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Environmental Protection Agency (EPA) των Ηνωμένων Πολιτειών η υδραυλική ρωγμάτωση η οποία χρησιμοποιείτε για πετρέλαιο και υγραέριο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Πόρισμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση βέβαια με μια αρχική έρευνα της ίδιας της επιτροπής, που ανέφερε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως μέσω αυτής της διαδικασίας μολύνονται τα υπόγεια ή χωρικά ύδατα.

Ο επιστημονικός σύμβουλος της EPA, Thomas Burke, επισήμανε : << Αυτή η έρευνα είναι η πιο πλήρης αναφορικά με την αρνητική σχέση μεταξύ της υδραυλικής ρωγμάτωσης και των αποθεμάτων πόσιμου νερού στις Η.Π.Α. >> .