Εικόνες: NASA’s Operation IceBridge

in Ecology by

Χρησιμοποιώντας ένα στόλο από ερευνητικά αεροσκάφη, τα οποία φωτογράφησαν συγκεκριμένες περιοχές της Γής, η NASA με την Επιχείρηση IceBridge έχει ως σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τις συνδέση που υπάρχει ανάμεσα στις πολικές περιοχές και την επίδραση που έχει στο κλίμα παγκοσμίως. Το IceBridge μελετά τις ετήσιες μεταβολές στο πάχος του θαλάσσιου πάγου, τους παγετώνες, αλλά και τα στρώματα πάγου.

 

photo caption/Mario Tama

A section of glacier (bottom) along the Upper Baffin Bay coast above Greenland. Greenland’s ice sheet is retreating due to warming temperatures.

photo caption/Mario Tama

Sea ice off the northwest coast above Greenland. Scientists have said the Arctic has been one of the regions hardest hit by climate change.

photo caption/Mario Tama

A section of a glacier above Ellesmere Island, Canada. According to NASA scientists and the National Snow and Ice Data Center, sea ice in the Arctic appears to have reached its lowest maximum wintertime extent ever recorded on March 7.

photo caption/Mario Tama

A section of a glacier above Ellesmere Island, Canada. NASA’s Operation IceBridge is currently flying a set of eight-hour research flights over ice sheets aboard a retrofitted 1966 Lockheed P-3 aircraft. Mario TamaOperation IceBridge is flying research missions out of Thule Air Base and other Arctic locations during their annual Arctic spring campaign. Thule Air Base is the U.S. military’s northernmost base located some 750 miles above the Arctic Circle.

photo caption/Mario Tama

A snowshoe hare near Thule Air Base in Pituffik, Greenland. NASA’s Operation IceBridge is flying research missions out of Thule Air Base and other Arctic locations during their annual Arctic spring campaign. Thule Air Base is the U.S. military’s northernmost base located some 750 miles above the Arctic Circle.

photo caption/Mario Tama

People hike near Thule Air Base in Pituffik, Greenland. Thule Air Base is the U.S. military’s northernmost base located some 750 miles above the Arctic Circle. NASA’s Operation IceBridge has been studying how polar ice has evolved over the past nine years.

photo caption/Mario Tama

Sea ice above Greenland. Scientists have said the Arctic has been one of the regions hardest hit by climate change.

Project scientist Nathan Kurtz and senior support scientist Jeremy Harbeck on their way to survey an iceberg locked in sea ice near Thule Air Base in Pituffik, Greenland

 

photo caption/Mario Tama

Sea ice along the Upper Baffin Bay coast above Greenland. According to NASA scientists and the National Snow and Ice Data Center, sea ice in the Arctic appears to have reached its lowest maximum wintertime extent ever recorded on March 7.

photo caption/Mario Tama

Sea ice off the northwest coast of Greenland. NASA’s Operation IceBridge is currently flying a set of eight-hour research flights over ice sheets and the Arctic Ocean to monitor Arctic ice loss.

Sea ice (top) meets land along the Upper Baffin Bay coast above Greenland. Greenland’s ice sheet is retreating due to warming temperatures

photo caption/Mario Tama

NASA project scientist Nathan Kurtz surveys an iceberg locked in sea ice near Thule Air Base in Pituffik, Greenland. NASA’s Operation IceBridge is flying research missions out of Thule Air Base and other Arctic locations during their annual Arctic spring campaign.

photo caption/Mario Tama

Sea ice above Greenland. According to NASA scientists and the National Snow and Ice Data Center, sea ice in the Arctic appears to have reached its lowest maximum wintertime extent ever recorded on March 7.

photo caption/Mario Tama

Snowshoe hares run near Thule Air Base in Pituffik, Greenland.

photo caption/Mario Tama

Sea ice above Ellesmere Island, Canada. The ice fields of Ellesmere Island are retreating due to warming temperatures. NASA’s Operation IceBridge is currently flying a set of eight-hour research flights over ice sheets and the Arctic Ocean to monitor Arctic ice loss.

Latest from Ecology

Go to Top